(1)
Firdaus, R. KEDUDUKAN KEPALA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Peran Khalifah Dalam Dustûr Al-Islâmy Hizbut Tahrir). IJL 2021, 1, 1-31.