Firdaus, Robitul. 2021. “KEDUDUKAN KEPALA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Peran Khalifah Dalam Dustûr Al-Islâmy Hizbut Tahrir)”. Indonesian Journal of Law and Islamic Law 1 (1):1-31. https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.72.