[1]
R. Firdaus, “KEDUDUKAN KEPALA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Analisis Kritis terhadap Peran Khalifah dalam Dustûr al-Islâmy Hizbut Tahrir)”, IJL, vol. 1, no. 1, pp. 1–31, Sep. 2021.